Wyznaczając główne kierunki rozwoju naszej działalności przyjęliśmy założenie, że filarem każdej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Dlatego stale poszukujemy ambitnych ludzi do naszego zespołu.
Przyjmujemy zarówno osoby z doświadczeniem zawodowym w sektorze nieruchomości, jak również ludzi, dla których praca w nieruchomościach jest nowym doświadczeniem. Dla tych, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje przygotowaliśmy bogatą ofertę szkoleniową z możliwością odbycia na preferencyjnych zasadach praktyki zawodowej wymaganej przy ubieganiu się o licencję zawodową pośrednika lub zarządcy nieruchomości.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Doradca Klienta do działu sprzedaży mieszkań i domów. Idealny kandydat powinien posiadać następujące cechy:
  • ogólną inteligencję i spostrzegawczość,
  • optymizm,
  • dyspozycyjność,
  • kulturę osobistą,
  • zdolność do samodzielnego organizowania sobie zadań,
  • skrupulatność,
  • chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,
  • zdolności interpersonalne,
  • umiejętność słuchania. 
Oferujemy wysokie adekwatne do osiąganych wyników zarobki i wygodną formę współpracy. W celu uzyskania bliższych szczegółów prosimy kontaktować się z nami pod numerem tel.: (22) 745 73 55, 745 7356, 622 80 65.
Zgłoszenia można nadsyłać także faksem na numer: (22) 622 80 65,  lub e-mailem: rekrutacja@neohouse.pl  .
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć podpisane oświadczenie o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".